Oferta stypendialna Alfried Krupp Fellowships 2017/18

Termin składania podań w ramach programów stypendialnych Alfried Krupp Senior Fellowships i Alfried Krupp Junior Fellowships na rok akademicki 2017/2018 (od 1.10.2017 do 30.09.2018) upłynął dnia 30.04.2016 roku. Przewiduje się, że wyniki kwalifikacji będą znane pod koniec grudnia 2016 roku.
 
Dziękujemy za wszystkie złożone podania i do zakończenia procesu kwalifikacji prosimy nie kierować pytań o jego przebieg. Dalsze informacje o programach stypendialnych Alfried Krupp Fellowships w Kolegium Naukowym Alfrieda Kruppa w Greifswaldzie, o zasadach ubiegania się i przyznawania stypendiów znajdą Państwo tutaj.
2016-05-24 Post-Romantik im 19. Jahrhundert: Adalbert Stifter und Wilhelm Raabe

Öffentlicher Abendvortrag im Rahmen der Vortragsreihe „Nach der Romantik”

2016-05-26 Licht – Mitte – Raum. Die Arbeiten des Bildhauers Hans Kock im Greifswalder Dom 1982 bis 1989

Interdisziplinäre Fachtagung